News

CONGRESO INTERNACIONAL "CENSURA Y LITERATURA: MEMORIAS CONTESTADAS"

kongresua EHU udako ikastaroa zentsura

El grupo de investigación MHLI ha organizado, bajo la dirección de Mari Jose Olaziregui y Lourdes Otaegui, el Congreso Internacional "Censura y literatura: memorias contestadas”, que se celebrará en el Palacio de Miramar de Donostia-San Sebastián los días 21 y 22 de junio.

El congreso estará dedicado a alumnos, profesores e investigadores, y reunirá a especialistas del ámbito internacional que trabajan el campo de investigación de la censura. Entre otros y otras, ofrecerán ponencias Berta Muñoz (Universidad Autónoma de Madrid), Joan Oleza (Universitat de València), Xosé Manuel Dasilva (Universidade de Vigo), Raquel Macciucci (Universidad Nacional de La Plata), Dolores Vilavedra (Universidade de Santiago de Compostela), Paula Martínez-Michel (Université Tours) y Xavier Pla (Universitat de Girona). Todos y todas son referencias de gran relieve en el actual panorama de las investigaciones sobre la censura.

Además de los ponentes invitados, los investigadores del grupo MHLI ofrecerán ponencias sobre las relaciones entre la censura y la cultura vasca, atendiendo en especial a la producción literaria de varios géneros.

Además de las ponencias programadas, debemos subrayar el homenaje que recibirá el escritor, periodista y sociólogo Joan Mari Torrealdai, con la participación del presidente de la Academia de la Lengua Vasca Andrés Urrutia. Torrealdai es el mayor investigador sobre censura y literatura vasca, y sus trabajos son todo un referente tanto en el País Vasco como en el ámbito internacional. Torrealdai, tanto en sus tesis sobre La censura gubernativa y el libro vasco (1936-1983). Análisis de los informes del lectorado, como en trabajos posteriores como La censura de Franco y los escritores vascos del 98 (1998) o La censura de Franco y el tema vasco (1999), ha profundizado en la influencia que la censura ha ejercido en la producción de libros vascos, así como en el desarrollo cultural. Estas investigaciones suponen un hito fundamental dentro de las investigaciones de la censura, de modo que el Congreso organizado por MHLI quiere rendir homenaje a toda la trayectoria de Torrealdai.

Programa del Congreso y Matrícula Online

NAZIOARTEKO BILTZARRA: "ZENTSURA ETA LITERATURA: MEMORIA EZTABAIDATUAK"

kongresua EHU udako ikastaroa zentsura

MHLI ikerketa taldeak, Mari Jose Olaziregi eta Lourdes Otaegi irakasleen zuzendaritzapean, zentsuraren inguruko nazioarteko biltzarra antolatu du. Kongresuak "Zentsura eta literatura: memoria eztabaidatuak" izena du, eta Donostiako Miramar Jauregian ospatuko da ekainaren 21-22an.

Biltzarra ikasle, irakasle eta ikertzaileei zuzendua dago, eta zentsuraren ikerketan diharduten aditu handiak bilduko ditu. Besteak beste, hizlari ariko dira Berta Muñoz (Universidad Autónoma de Madrid), Joan Oleza (Universitat de València), Xosé Manuel Dasilva (Universidade de Vigo), Raquel Macciucci (Universidad Nacional de La Plata), Dolores Vilavedra (Universidade de Santiago de Compostela), Paula Martínez-Michel (Université Tours) edota Xavier Pla (Universitat de Girona). Guztiak ere erreferentzia esanguratsuak dira zentsura-ikerketen egungo nazioarteko panoraman.

Hizlari horiez gain, MHLI taldeko ikertzaileek zentsuraren eta euskal kulturgintzaren arteko harremanak aztertuko dituzte, zentsurak euskal kulturgintzan izan duen eraginaren alderdi askotarikoetan sakonduz.

Kongresuaren baitan antolatutako hitzaldiez gain, azpimarratu beharrekoa da Joan Mari Torrealdairi egingo zaion omenaldia (Andres Urrutia euskaltzainburuaren partaidetzarekin). Torrealdai dugu zentsuraren euskal ikertzaile nagusia, eta bere ikerketak ezinbesteko erreferentzia dira alor honen ikertzaileentzat, hala Euskal Herrian nola nazioartean. Torrealdaik, La censura de Franco y los escritores vascos del 98 (1998) edota Artaziak (2000) bezalako lanetan, zentsurak euskal kulturgintzan eta bereziki literaturan izan duen eragina aztertu du ikerketa soziologiko sakonen bidez. Ikerketa horiek mugarri dira, eta kongresuak omenaldia egin nahi dio Torrealdairen ibilbideari.

Kongresuaren egitaraua eta Online matrikula

Displaying 1 of 2 | 3 posts in total