News

kongresua

MHLI IN THE CONFERENCE “HEIMAT”

heimatkongresuamemoriamemory

The last International Conference “Heimat”, held at the Faculty of Letters of Vitoria-Gasteiz (Basque Country) on 25-27 October, was organised into around the concept Memory Today (Heimat und Gedächtnis Heute).

More information:

https://tagunghgh2019.wordpress.com/

A. Elizalde (MHLI), A. Gandara (MHLI) and G. Iztueta (Organisationskomitee)

The members of our research group M. J. Olaziregi, I. Arroita, A. Elizalde, M. Ayerbe, B. Sarasola and A. Gandara participated in this excellent conference.

EL LAZARILLO EUSKARAZ

censuraedizioakongresua

Urriak 10-11 bitartean, A Coruñako (Galizia) Unibertsitateko Zientzien eta Hezkuntzaren Fakultateak, “El Lazarillo” eta honen jarraitzaileen Nazioarteko Sinposioa antolatu zuen (“Simposio Internacional El Lazarillo y sus continuadores”): https://www.udc.es/es/silazarillo/

Sinposioan, ikertaldeko Amaia Elizaldek eta Miren Ibarluzeak parte hartu zuten, “Reapropiaciones didácticas del Lazarillo en euskara: censura, reescritura, traducción y adaptaciones” [Berreskuratze didaktikoak euskarazko “El Lazarillo”-n: zentsura, berridazketa, itzulpena eta adaptazioak] izenburudun hitzaldiarekin. Jarraian hitzaldiaren laburpena:

Reapropiaciones didácticas del Lazarillo en euskera

Euskal literaturak eta zineak “El Lazarillo” obra berreskuratu dute zenbait kasutan, garai ezberdinetako testuari jarraipen bat emanez. 1929an argitaraturako euskarazko bertsio elebidun bat dago, zeinetan “Orixe” itzultzaileak euskaraz eta gazteleraz obrako hainbat pasarte berridatzi eta egokitu zituen. Bertsio honek, 1984an, A. Zelaietak argitaratutako edizio kritiko bat ezagutu zuen, J. A. Berriotxoak 1990an itzulitako Cornejo eta Fuenteren komikia, bai eta J. Berasategik 2012an zuzendutako moldaketa filmiko bat ere. Lan honetan, euskaraz eginiko “El Lazarillo”-ren berreskuratze bakoitza aztertzea dugu helburu, argitalpena testuinguratuz, zentsuratutako pasarteen, moldaketen, elementu grafikoen erabileraren eta abarren zergatia argitzeko asmoz.