News

EN TORNO A LA MEMORIA

kongresuamemoria eta arteamemoria historikoa

El workshop Memoriaren inguruan / en torno a la memoria, vinculado a las actividades del equipo I+D Memoria Historikoa Literatura Iberiarretan / Memoria Histórica en las literaturas ibéricas de la EHU/UPV tiene como objetivo generar un diálogo entre investigadores de diferentes ámbitos en torno a las nociones de Memoria Histórica en su sentido peninsular y en un contexto internacional. Plantea, en este sentido, una reflexión en torno a diferentes formas de Alltagsgeschichte (“historia del día a día” o “historia desde abajo”, como se articulase en la academia alemana a mediados de los 70) y transmisión de memoria ; “memorias contestadas”; narrativas,  transmisión de memoria y censura. Pretende acercar campos y artefactos transmisores de memoria que procedan, en este caso, tanto de la historia de las imágenes como del ámbito textual – la literatura o el discurso político- como de los propios personajes y espacios, entendidos como contenedores-transmisores, que funcionan como portadores de testimonios e intrahistorias.

PROGRAMA

Aceptará y dará cabida a la exposición de casos de estudio centrados en la memoria de los movimientos sociales en el Estado Español y en Latinoamérica; relativos a los fenómenos de iconoclastia e iconodulia (veneración) hacia las representaciones de Franco y hacia otros “patrimonios incómodos”; visibilizará, así mismo, los complejos procesos de “entrelazamientos de memoria(s) – como apunta otra de las intervenciones de este workshop- la violencia de Estado en Argentina o la “economía de la memoria” como proceso económico, abordando la conversión de la memoria traumática colectiva en bienes materiales.

AMAIA ELIZALDE ESTENAGA “ARGIA”-N

50. urteurrenaArgiaelkarrizketaHaur besoetakoa (1970)Jon Mirande

Joan den igandean, uztailak 12,  Argia astekariak MHLI ikertaldeko kide eta UPV/EHUko irakasle den Amaia Elizalde Estenagari egindako elkarrizketa argitaratu zuen.

Argia astekariko 2.694 zenbakiak Amaia Elizalderen solasaldia argitaratu zuen, zeinetan Jon Miranderen Haur besoetakoa (1970) nobela izan zen mintzagai nagusi obraren 50. urteurrenaren harira. A. Elizaldek, aipagai den obraren aditu nagusiak, testuaren nondik norakoak eta berau ulertzeko zenbait gakoren berri eman zuen elkarrizketan. Jarraian ideia nagusiak labur-labur:

Elizaldek dioskunez, egun ezagutzen dugun euskara batua oraindik osatu gabea zen garaian, are zentsura frankistak eta euskal zentsurak ere estutzen zuten garaian idatzitako nobela da Miranderena. 1959rako idatzita egonagatik, ez zen argitaratu 1970era arte, Gabriel Aresti poetak Lur argitaletxearen izenean lan hori hartu zuen arte.

Iturria: Argia, 2.694

Hautatutako gutxi batzuentzat idatzitakoa omen, honela laburbil liteke, Elizalderen hitzetan, obrak euskal sistema literarioari egindako ekarpena: “Benetako ardura estetikoa, hizkuntza literarioaren sakoneko lanketa, konbentzioekiko haustura eta irudikatutako esanezinak azaleratzea. Horiexek dira, besteak beste, Miranderen idazlanek ekarri zuten ikuspegi literario berriaren ezaugarriak” (Elustondo, 2020).

Elkarrizketa guztia kontsultatzeko ikus.:

Elustondo, M. (2020). “Amaia Elizalde. Haur besoetakoa-ren 50. Urteurrenaren ospakizun”. In Argia, 2.694. 2020-07-12.

1 2 3 33