Aquí puedes ver y consultar las entrevistas realizadas por los miembros de MHLI a personas relacionadas con el mundo editorial vasco

Edizioaz hizketan: Igone Etxebarria (Labayru Fundazioa)

"Labayruk lan handia egin du bizkaieraren gramatika eta lexikoa osotzen eta finkatzen, bizkaieraz idatzi nahi duenak erreferenteak izan ditzan." [Labayru ha hecho un gran trabajo desarrollando y fijando la gramática y el léxico del dialecto vizcaíno, para que la persona que quiera escribir en dicho dialecto tenga referencias]

Edizioaz hizketan: Pello Elzaburu (Pamiela argitaletxea)

"Orain, gaur egun, Pamiela bezala zer desafio daukagun? Transmisioa." [Ahora, hoy en día, ¿qué desafío tenemos en Pamiela? La transmisión]

Edizioaz hizketan: Michel Verdes (Verdes argitaletxea)

"Aitita estuvo en la cárcel y tuvo la suerte de poder entrar en la pequeña imprenta que había. Aprovechaba esa imprenta para  imprimir también pasquines, y lo hacía en euskera, pasquines internos que a veces salían ocultos."

Edizioaz hizketan: Leopoldo Zugaza (Leopoldo Zugaza Editor argitaletxea)

"Fracasé totalmente como corresponde a un buen editor".

Edizioaz hizketan: Joseba Santxo (Zubia argitaletxea)

"Inprimatzailearentzat bekaturik handiena eta editorearentzat bizio handiena da maketan zuzenketak egitea." [El mayor pecado para el/la impresor/a y el mayor vicio para el/la editor/a es hacer correcciones en la maqueta]

Edizioaz hizketan: Txus Perdiguero (Verdes argitaletxea)

"Bezeroekin izandako hartu-eman hori beti izan da oso aberasgarria niretzat, oinarri bat." [Esa relación que se crea con los clientes siempre ha sido muy enriquecedora y ha significado una base para mí]

Edizioaz hizketan: Jose Mari Esparza eta Jon Jimenez (Txalaparta argitaletxea)

"Gure herrian dauden debateetan nola eragin, horrek izan behar du gure lana." [Nuestro trabajo tendría que centrarse en saber cómo influir en los debates actuales de la sociedad]

Edizioaz hizketan: Xabier Olarra (Igela argitaletxea)

"Gure asmoak ez ditugu bete nahi genituen heinean, baina asmoak bete ditugu." [No hemos cumplido con los objetivos tal y como queríamos hacer, pero los hemos cumplido]

Edizioaz hizketan: Eukene Herrera (Ibaizabal argitaletxea)

"Zailena eta era berean pozgarriena eta interesgarriena da jendearekin harremana." [Lo más difícil pero a la vez lo más agradable es la relación con la gente]

Edizioaz hizketan: Xabier Mendiguren (Elkar argitaletxea)

"Badirudi editoreok beharrezko izaten jarraitzen dugula, irakurlearentzat hizkuntzaren zein literatur kalitatearen berme izan gaitezkeen heinean." [Parece que lxs editorxs seguimos siendo necesarixs, puesto que podemos garantizar al lector/a la calidad lingüística y literaria]

Edizioaz hizketan: Angel Zelaieta

"Atrebimentu guztiarekin, inolako preparazio gabe hasi ginen." [Con todo el atrevimiento, empezamos sin ninguna preparación]

Edizioaz hizketan: Gorka Arrese (Susa Argitaletxea)

"Idazleek ematen diote editoreari balioa eta eraikitzen dute argitaletxearen nortasuna." [Son lxs escritorxs lxs que dan valor al/ a la editor/a, y lxs que construyen la identidad de la editorial]

Edizioaz hizketan: Idoia Estornés

"Mi padre se inventó lo de 'murió trágicamente'."

Edizioaz hizketan: Joxemari Iriondo eta Pello Esnal (Auspoa argitaletxea)

"Herri idazle hauek ez dute begiratzen nola idatzi, baizik eta zer. Eta hor badago oso mundu aberats bat." [Estos pueblos escritores no miran al cómo escribir, sino al qué. Y ahí habita un mundo muy valioso]

Edizioaz hizketan: Itxaro Borda eta Luzien Etxezaharreta (Maiatz argitaletxea)

"Nik erranen nuke, inoiz baino gehiago gure jendarteak, gure munduak, sistema libreen beharra duela, libre independenteena. Eskuarak bereziki." [Yo diría que nuestra sociedad, nuestro mundo y sobre todo el euskera, necesitan de un sistema libre, el más libre e independiente]

Edizioaz hizketan: Arantxa Urretabizkaia eta Ibon Sarasola (Lur argitaletxea)

"Lehendabiziko argitaletxe laikoa ginela aldarrikatzen genuen, baina espainolistak ez ginela frogatu beharrak egundoko lana eman zigun." [Proclamábamos que éramos la primera editorial laica, pero el tener que demostrar que no éramos españolistas nos supuso un montón de trabajo]